16 października 2017

Ewa Bąk

Ewa Bąk

Dyrektor Wydziału Sportu w UM Poznań

Dr Ewa Bąk – jest absolwentką AWF w Poznaniu, ukończyła także studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania sportem, a w 2003 roku studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania w jednostkach administracji. Ponadto posiada uprawnienia menagera sportu i trenera I klasy piłki ręcznej. Podkreślić należy, że dr Ewa Bąk jest wieloletnim pracownikiem administracji samorządowej, od 2000 roku dyrektorem Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki (obecnie Wydziału Sportu) Urzędu Miasta Poznania i wykładowcą akademickim AWF-u w Poznaniu.

Od 2006 roku pełni funkcję przewodniczącej Komisji Sportu Związku Miast Polskich oraz jest członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego przy UAM.

W 2007 roku Polska Korporacja Menedżerów Sportu w Warszawie w uznaniu zasług w stosowaniu nowoczesnych metod zarządzania sportem i rekreacją nadała Pani dr Ewie Bąk tytuł „Sportowego Menedżera 2006 roku”.

Główne akcenty w pracy zawodowej pani Ewy Bąk to: propagowanie i organizowanie sportu przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Poznaniu.