5 października 2017

Mariola Soczyńska

Mariola Soczyńska

Dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Torunia. Nadzoruje i koordynuje zadania w zakresie rozwoju i upowszechniania sportu seniorskiego, dzieci i młodzieży, sportu szkolnego, rekreacji, turystyki, organizacji i współorganizacji prestiżowych wydarzeń sportowych, rekreacyjnych i turystycznych oraz kreowania sportowego wizerunku miasta. Od 17 lat związana ze sportem. Jest członkiem Komisji Sportu Związku Miast Polskich. Potencjał sportowy miasta buduje w oparciu o ścisłą współpracę ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi wspieranymi przez miasto Toruń przy  wykorzystaniu doskonałej bazy sportowej i pozyskiwaniu prestiżowych imprez sportowych.

Absolwentka Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Studiów Podyplomowych z zakresu zarządzania oraz pozyskiwania środków unijnych Wydziału Nauk Ekonomicznych     i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.